english bulgarian

Ценоразпис на услугите, предлагани от нас

1. Абонамент за цялостно административно и счетоводно обслужване на фирми
*включва всички услуги от 2 до 7
от 100 € / месец
2. Бизнес консултации - до 30 минути
Бизнес консултации - до 60 минути
30 €
50 €
3. Консултации по лични въпроси - до 30 минути
Консултации по лични въпроси - до 60 минути
20 €
40 €
4. Искане за VAR 30 €
5. Изготвяне на ДДС отчет (BTW)
- месечен
- тримесечен

от 30€
от 50€
6. Подадаване на Декларация за ДДС (BTW Aangifte) от 30 € / месец
7. Издаване и подаване на годишна Данъчна декларация (Inkomsten Belasting Aangifte)
- за фирми
- за физически лица

от 450 €
от 50 €
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
8. Попълване на документ от 20 €
9. Изготвяне на Bezwaar (Жалба) от 40 €
10. Телефонни справки от 15 €
11. Услуги,свързани с KVK (промяна на адрес, дейност и др.) 15 €
12. Издаване на актуален Uittreksel от KVK (online) 15 €
13. Искане на Digi D кодове 30 €
14. Искане за Zorgtoeslag 30 €
15. Искане за Huurtoeslag 30 €
16. Искане за Детски помощи + кореспонденции 80 €
17. Регистрация за здравно осигуряване 20 €
18. Съдействие за автомобилни застраховки 20 €

Всички цени са БЕЗ ВКЛЮЧЕНО BTW (ДДС)